wellvit

Disclaimer

Voorwerp van de Gebruikersovereenkomst

Door gebruik te maken van de diensten van WellVit verklaar je kennis te hebben genomen van de volledige algemene voorwaarden en verklaar je tevens akkoord te gaan met de volledige inhoud van de algemene voorwaarden waardoor WellVit niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de in deze algemene voorwaarden genoemde artikelen, leden en subleden. De algemene voorwaarden kun je hier bekijken.

Toepasselijk recht
Op deze website en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van deze website mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen waartoe het gebruik van deze website aanleiding mocht geven, zullen bij uitsluiting worden berecht door een door ons uitgekozen bevoegde rechter.

Aansprakelijkheid
WellVit is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook en onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website. Door gebruik vrijwaar je ons uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid.

Inhoud
De inhoud en vormgeving van deze pagina’s vallen onder het auteursrecht van WellVit of worden gebruikt met toestemming van derde auteursrechthouders. Reproductie is verboden, tenzij onder naleving van de volledige Copyright Notice. De volledige Copyright Notice maakt deel uit van onderhavige voorwaarden.

Externe inhoud
WellVit bevat ook links naar andere websites. Die links worden aangeboden met het oog op verdere informatie en niet ten teken dat WellVit deze websites en/of hun inhoud aanprijst of onderschrijft; WellVit draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gekoppelde website.

Privacy
WellVit’s Privacyverklaring maakt deel uit van onderhavige voorwaarden.

Wijziging van de algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden mogen te allen tijden worden aangepast zonder de bezoeker hiervan op de hoogte te stellen. Daarom raden we je aan de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te controleren op wijzigingen

Volledige Copyright Notice 
Op de inhoud van deze pagina's rust het auteursrecht van WellVit. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud in eender welke vorm is verboden, tenzij een dergelijke reproductie geschiedt op grond van de volgende toestemmingsvoorwaarden:

Toestemming tot kopiëren voor louter persoonlijk gebruik:
Je mag gedeelten van de inhoud afdrukken of laden op een plaatselijke harde schijf voor persoonlijk gebruik.

Toestemming tot kopiëren voor beperkte doeleinden:
Je mag gedeelten van de inhoud kopiëren ten bate van de persoonlijke informatie van individuele derde partijen, mits:
·         je de website vermeldt als bron van de betreffende informatie; en
·         je de derde partij in kennis stelt van deze gebruiksvoorwaarden en de derde partij instemt met naleving van die voorwaarden.

Deze toestemming tot kopiëren staat even wel niet toe dat de inhoud in zijn geheel of gedeeltelijk wordt opgenomen in een ander werk of in een andere publicatie in welke vorm ook zonder voorafgaande toestemming van auteur. Zonder beperkingen te stellen aan het voorgaande, mag geen enkel gedeelte van de website:
·         worden verdeeld of gekopieerd voor commerciële doeleinden; noch
·         worden gereproduceerd, doorgezonden of opgeslagen in of naar een andere website of een ander systeem voor elektronische raadpleging.

Privacyverklaring
WellVit kan je vragen bepaalde informatie te verschaffen wanneer je deze website raadpleegt. WellVit mag deze informatie aan derden verschaffen indien WellVit hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens WellVit verwerken.

Statistische informatie
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Overige diensten
Op deze website of bij de ontwikkeling van deze website is gebruik gemaakt van één of meer van de volgende diensten die worden aangeboden door WellVit of waarbij WellVit als intermediair is opgetreden in de realisatie van de betreffende diensten: webdesign, hosting, CMS, zoekmachine marketing, zoekmachine optimalisatie, online applicaties, webshop en digitale nieuwsbrief. De informatie verzameld via deze diensten vallen onder de algemene gebruiksvoorwaarden van WellVit.

Andere websites
De website kan links bevatten om het de gebruiker gemakkelijker te maken andere websites te raadplegen. Als je als gebruiker deze links gebruikt om WellVit te verlaten en de website van een derde partij bezoekt, kan WellVit geen enkele controle uitoefenen op die website. WellVit kan evenmin instaan voor de bescherming en de privacy van informatie die gebruikers hebben verstrekt bij hun bezoek aan websites van derden. Als gebruiker dien je zelf behoedzaamheid te betrachten en de privacyverklaring te raadplegen die geldt voor de website in kwestie.in je winkelmandje zit:
het winkelmandje is leeg
winkelmandje legen » kassa »