wellvit

Privacybeleid

Inleiding
Dit privacy- en cookiebeleid ("Privacybeleid") heeft betrekking op gegevens gebruikt op de hieronder beschreven omgevingen (tezamen: het “Platform”): www.wellvit.com en www.wellt.nl (de "Websites").

De verantwoordelijke voor je informatie is WellVit BV (vestigingsadres: De Eendracht 4, 1483 HB  De Rijp) ("WellVit" of "wij"). Je kunt ons een bericht sturen op het voorgenoemde adres of ons e-mailen op: info@wellvit.nl.

Wij streven ernaar de privacy van onze gebruikers en klanten te beschermen. Dit Privacybeleid is bedoeld om je te informeren over hoe wij informatie verzamelen en gebruiken die je zou kunnen identificeren, zoals je naam, e-mailadres, adres, andere contactgegevens of online identifiers, andere informatie die je ons verstrekt bij het gebruik van het Platform ("Persoonsgegevens") alsook de door ons gebruikte Cookies.

Welke informatie verzamelen wij?

Wanneer je ons Platform bezoekt of gebruikt, je contact met ons opneemt of deelneemt aan intakes, testen, enquêtes of evaluaties, kunnen wij de volgende informatie verzamelen:

· Persoonsgegevens die je met ons wilt delen wanneer je je registreert voor een account, je abonneert op e-mails, nieuwsbrief en meldingen en die je ons verstrekt wanneer je onze diensten gebruikt, inclusief informatie die is ingevoerd op ons Platform en die is opgenomen in opmerkingen, beoordelingen of antwoorden op onze enquêtes. Je kunt ons vrijwillig gevoelige persoonsgegevens verstrekken indien relevant voor de dienst die je aanvraagt of overweegt (bijvoorbeeld met betrekking tot je gezondheid of etniciteit).

· Wanneer je gebruik maakt van onze online betalingsfaciliteiten, kunnen wij je credit- en betaalkaartgegevens (via onszelf of een door ons aangestelde betalingsverwerker) versleuteld opslaan en verwerken.

· Als je ervoor kiest om met ons te communiceren (bijvoorbeeld via het Platform, e-mail, telefoon, sms of sociale media), zullen we vastleggen dat je contact met ons hebt opgenomen en mogelijk de inhoud van je communicatie bewaren, samen met je contactgegevens en onze antwoorden.

· Informatie over je bezoeken aan en gebruik van het Platform, zoals gegevens over je budget en bestellingen.

Het is belangrijk dat alle Persoonsgegevens die je ons geeft wanneer je je registreert als gebruiker of anderszins wanneer je het Platform gebruikt, correct en nauwkeurig zijn. Dit omvat, bij wijze van voorbeeld, het ervoor zorgen dat we te allen tijde de juiste contactgegevens (waaronder e-mail) hebben.

Als je van plan bent de Persoonsgegevens van iemand anders aan ons te versturen, bijvoorbeeld bij het maken van een bestelling namens hen, dien je ons alleen de gegevens van die derde te verstrekken met hun toestemming en nadat zij de informatie hebben gekregen over hoe we hun gegevens zullen gebruiken, inclusief de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid.

Bescherming van je persoonsgegevens
De overdracht van informatie via internet is niet altijd veilig. Hoewel we ons best zullen doen om je Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van je gegevens die naar ons Platform worden verzonden niet garanderen. Iedere overdracht is op eigen risico. Zodra we je Persoonsgegevens hebben ontvangen, passen we strikte procedures en beveiligingsfuncties toe met betrekking tot die gegevens.

Hoe gebruiken wij je persoonsgegevens?
In het algemeen gebruiken we Persoonsgegevens om je de diensten en producten te bieden die je aanvraagt, de betaling te verwerken, klantenservice te verlenen, inhoud en advertenties te leveren waarvan wij denken dat ze je mogelijk interesseren, voor klantonderzoek, om je marketing- en promotionele e-mails te kunnen versturen en om je op de hoogte te houden van belangrijke wijzigingen in ons Platform.

Wij gebruiken je Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Om een overeenkomst te sluiten, of maatregelen te nemen in het kader van een overeenkomst. Dit is van toepassing wanneer je een dienst aanvraagt via WellVit. Dit omvat:

o   Je bestelling faciliteren en betalingen ontvangen

o   Op je vragen en opmerkingen reageren

o   Het beheer van je account

2. Om zaken te doen en onze gerechtvaardigde belangen na te streven, met name:

o   Om ons Platform en onze systemen te beveiligen en om fraude, beveiligingsincidenten en andere misdrijven te voorkomen

o   Om na te gaan of onze algemene voorwaarden worden nageleefd en om onze rechtspositie te bepalen, uit te oefenen of te verdedigen

o   Om je op de hoogte te houden van relevante nieuwe WellVit-diensten en speciale aanbiedingen, bijvoorbeeld via e-mail en het weergeven van advertenties op websites van derden, zoals Facebook

o   Om marketingmeldingen en advertenties voor je op maat te maken en te personaliseren op basis van de informatie die je verstrekt en je gebruik van ons Platform, producten en diensten en andere websites (zie het Cookies-hoofdstuk van dit Privacybeleid voor meer informatie)

o   Om ons te helpen bij het monitoren, verbeteren en beschermen van ons Platform, onze producten en diensten, en om ons Platform, producten, diensten (en die van onze partners) voor je te personaliseren op basis van de informatie die je verstrekt en je gebruik van ons Platform, producten en diensten en andere websites (zie het Cookies-hoofdstuk van dit Privacybeleid voor meer informatie)

o   Voor het onderzoeken van en het reageren op vragen of klachten ontvangen van jou of van anderen, over ons Platform of onze producten of diensten

o   Om intern onderzoek en analyse uit te voeren, zodat we kunnen zien hoe ons Platform en ons bedrijf presteert, en hoe onze producten en diensten worden gebruikt

o   Om marktonderzoek en consumentenenquêtes uit te voeren

o   Om beoordelingen van producten of diensten aangeboden door onze Partners te verzamelen

Waar je ons toestemming voor geeft:

o   Om je op de hoogte te houden van relevante nieuwe WellVit diensten en speciale aanbiedingen, bijvoorbeeld via e-mail en het weergeven van advertenties op websites van derden, zoals Facebook (waar toestemming vereist is)

o   Om je informatie te sturen over wedstrijden en enquêtes evenals informatie over promotieaanbiedingen van onze Partners en over goederen of diensten van andere geselecteerde derden, bijvoorbeeld merken op het gebied van bewegen, ontspannen, beauty, vitaliteit of persoonlijke ontwikkeling.

o   Om je persoonsgegevens door te geven aan onze Partners en andere geselecteerde derden, om hen in staat te stellen u informatie over hun goederen en diensten te sturen.

o   Om cookies te plaatsen en soortgelijke technologieën te gebruiken in overeenstemming met het Cookies-hoofdstuk van dit Privacybeleid en de informatie die je wordt verstrekt wanneer deze technologieën worden gebruikt.

o   in andere gevallen waarbij we je om toestemming vragen, zullen we de gegevens gebruiken voor het dan aangegeven doel.

Voor toepassingen die wettelijk verplicht zijn:

o   Om te reageren op verzoeken van overheden of wetshandhavingsinstanties die een onderzoek uitvoeren

o   Om aan wettelijke, regelgevende en nalevingsvereisten te voldoen

Intrekken van toestemming of anderszins bezwaar maken tegen direct marketing
Waar we ook afhankelijk zijn van je toestemming, je kunt die toestemming altijd intrekken, hoewel we andere juridische redenen hebben om je gegevens te verwerken voor andere doeleinden, zoals die hierboven zijn beschreven. In sommige gevallen kunnen wij je direct marketing sturen zonder je toestemming, in gevallen waarin onze legitieme belangen de overhand hebben. Je hebt op elk moment het absolute recht om je af te melden voor direct marketing. Je kunt dit doen door de instructies in het bericht te volgen waar dit een elektronisch bericht is, of door contact met ons op te nemen met behulp van de onderstaande gegevens.

Als je je wilt afmelden voor het ontvangen van berichten die WellVit je toestuurt, kun je dit doen door te klikken op de knop 'afmelden' onder aan de e-mailberichten die we je sturen of door contact met ons op te nemen via info@wellvit.nl.

Als je je wilt afmelden voor het ontvangen van berichten die worden verzonden door partners en andere derden, neem je rechtstreeks contact op met de partner of de derde partij. In het geval van onze Partners, zullen we graag doen wat we kunnen om je te helpen als je onze hulp nodig hebt.

Persoonsgegevens delen met derde partijen
We nemen de beveiliging en de verwerking van uw Persoonsgegevens zeer serieus en we zullen je Persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde verkopen.

We kunnen je Persoonsgegevens echter wel met geselecteerde derden delen, waaronder in de volgende situaties:

· Aan een van de bedrijven in onze Groep voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden genoemd.

· Als je een bestelling plaatst of anderszins in contact komt met WellVit via een website of app die namens een derde partij wordt aangeboden, dan zullen je contactgegevens en details van je bestelling worden doorgegeven aan de relevante derde partij. Als je een derde partij de relevante toestemmingen geeft, kunnen zij je ook marketingcommunicaties sturen.

· Aan externe serviceproviders die namens ons taken uitvoeren met betrekking tot het Platform of anderszins in verband met het aanbieden van WellVit-diensten (bijvoorbeeld het verwerken van creditcardbetalingen, websitehosting, het uitvoeren van enquêtes en marktonderzoek, het leveren van sociale media-analyse, het bieden van e-mailservices voor marketing, hulpmiddelen voor gegevensanalyse en voor het beheer van communicatie met klantdiensten).

· Aan onze Partners waarmee je diensten boekt via onze Website of Apps, waar wij optreden als een commerciële boekingsagent of rechtstreeks bij de Partner via ons Partnerplatform of widgets, waar wij uitsluitend optreden als een technologieprovider. Je informatie wordt gedeeld met Partners:

o   om boekingen te vergemakkelijken en zodat, indien nodig, contact kan worden gemaakt voorafgaand aan je afspraak;

o   als je je hebt aangemeld voor het ontvangen van marketingmails van Partners waarbij je boekt, kunnen deze e-mails naar je worden verzonden met nieuws en speciale aanbiedingen; en

o   zij kunnen de diensten die zij aanbieden aan hun klanten en bedrijfsactiviteiten verbeteren door statistische gegevens over klanten te verstrekken, zowel op geaggregeerde basis als op individueel niveau.

· Aan merken van derden waarmee we samenwerken aan producten, diensten, wedstrijden en campagnes

· Aan mediabureaus en advertentiepartners om gerichte marketingcampagnes uit te voeren (zie het Cookies-hoofdstuk van dit privacybeleid voor meer informatie over online reclamepraktijken)

· Aan andere derden, met het doel onze activiteiten te vereenvoudigen en onze producten, inhoud, diensten of reclame te verbeteren, waaronder, bijvoorbeeld, het verzenden van e-mailcommunicatie of het publiceren van recensies van de producten en diensten van ons of onze Partners

· Als we een bedrijf of activa kopen, verkopen of overdragen, wij insolvent of failliet raken of onder curatele worden gesteld. Als dit gebeurt, moeten we mogelijk je Persoonsgegevens bekendmaken aan de verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa, al naargelang het geval

· Als we verplicht zijn om je Persoonsgegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze algemene voorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen of de rechten, eigendommen of veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor fraudebescherming en kredietrisicovermindering

· Aan overheidsinstanties en aan andere derde partijen, zoals vereist of toegestaan door de wet, waaronder in reactie op rechterlijke bevelen. We kunnen ook gebruikersinformatie vrijgeven wanneer we reden hebben om te geloven dat iemand schade toebrengt aan, of inbreuk maakt op onze rechten of eigendommen, andere gebruikers van ons Platform of iemand anders die schade zouden kunnen ondervinden van dergelijke activiteiten

Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens
Met betrekking tot de persoonsgegevens die we over je bewaren, heb je het recht om ons om het volgende te vragen:

· Een kopie van je persoonsgegevens

· Om je persoonsgegevens te corrigeren, verwijderen of de verwerking ervan te beperken

· Om persoonsgegevens te verkrijgen die je aan ons verstrekt voor een contract of met je toestemming in een gestructureerde, machinaal leesbare vorm en om ons te vragen deze informatie over te dragen aan een andere organisatie

· Om in sommige omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (met name als we de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke vereiste, of als we de gegevens gebruiken voor direct marketing).

In eerste instantie kun je de informatie die je ons hebt verstrekt mogelijk bekijken of wijzigen door in te loggen op je online account.

Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens zijn in sommige situaties beperkt. Als het voldoen aan je verzoek bijvoorbeeld persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, of als we een wettelijke vereiste of een dwingende legitieme reden daartoe hebben, kunnen we doorgaan met het verwerken van persoonsgegevens die je ons hebt gevraagd te verwijderen.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen als je vindt dat je persoonsgegevens verkeerd zijn gebruikt. We moedigen je aan om in eerste instantie naar ons toe te komen, maar voor zover dit recht op je van toepassing is, heb je het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit.

Als je een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem je contact met ons op via info@wellvit.nl.

Hoe zit het met andere websites gekoppeld aan ons Platform?
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden gebruikt door websites die gekoppeld zijn aan of vanaf ons Platform, noch voor de informatie of inhoud die daar op staat. Vaak worden links naar andere websites uitsluitend verstrekt als verwijzingen naar informatie over onderwerpen die nuttig kunnen zijn voor de gebruikers van ons Platform.

Houd er rekening mee dat wanneer je een link gebruikt om vanuit ons Platform naar een andere website te gaan, ons Privacybeleid niet langer van kracht is. Jouw browsen en interactie op een andere website, inclusief websites die een link op ons Platform hebben, is onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die website. Lees altijd die regels en het beleid voordat je verder gaat.

Wijzigingen in ons Privacybeleid
Als we ons privacybeleid en onze procedures wijzigen, zullen we die wijzigingen op ons Platform publiceren om je op de hoogte te houden van welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze mogen onthullen.

Waar we je persoonsgegevens bewaren
De gegevens die wij van je verzamelen, worden op een veilige externe server, duurzaam bewaard door Site4U in Wageningen.

Bewaren
Wij bewaren je Persoonsgegevens zolang als nodig is om de activiteiten uit te voeren die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet, anderszins aan je meegedeeld zijn of zolang als toegestaan of vereist door toepasselijke wetgeving.

Ons beleid inzake Cookies
Evenals andere commerciële websites en apps, gebruikt ons Platform standaardtechnologieën, waaronder cookies en soortgelijke hulpmiddelen, waaronder webserverlogboeken, web beacons, tokens, pixeltags, lokale opslag, apparaat-ID's en tracking-ID's (samen aangeduid als “Cookies” in dit Privacybeleid) voor de doeleinden die hieronder worden uiteengezet.

Merk op dat derde partijen gegevens van Cookies verzamelen en gebruiken, welke op het Platform zijn geplaatst. Dit Privacybeleid beschrijft mogelijk niet de privacy praktijken van dergelijke derden. We moedigen je aan om het privacybeleid van deze derde partijen te lezen en, als je liever niet wilt dat gegevens door deze partijen worden gebruikt, kun je, indien van toepassing, hun afmeldprocessen volgen. Lees het hoofdstuk "Wat kan ik doen om mijn Cookiesinstellingen te wijzigen?" hieronder voor meer informatie.

Waarom gebruiken wij Cookies?

· Strikt noodzakelijk/transactiedoeleinden
Het gebruik van Cookies voor dit doel is essentieel voor ons Platform om correct te werken. Ze kunnen noodzakelijk zijn om je in staat stellen ons Platform te gebruiken en onze functies te gebruiken, voor systeembeheer om frauduleuze activiteiten te voorkomen, om je ingelogd te houden van de ene pagina op de andere of zodat we kunnen onthouden wat je aan je winkelwagentje hebt toegevoegd. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld omdat ons Platform niet zonder deze Cookies kan functioneren.

· Functionaliteitsdoeleinden
Het gebruik van cookies voor dit doel stelt ons in staat om je gebruikerservaring te verbeteren en te vereenvoudigen. Ze onthouden bijvoorbeeld keuzes die je maakt, zoals zoekwoorden, locatie en jouw voorkeur en helpen om problemen met ons Platform te identificeren (zoals crashincidenten). Deze kunnen vervolgens worden gebruikt om je een ervaring te bieden die beter past bij je selecties en om je bezoeken aan ons Platform aan te passen en te verbeteren. De informatie die deze technologieën verzamelen, kan persoonlijk identificeerbaar zijn, zoals je inloggegevens. Ze kunnen je browse-activiteit op andere websites of in apps buiten het Platform niet bijhouden.

· Prestatiedoeleinden
Door Cookies voor dit doel te gebruiken, kunnen we beter begrijpen hoeveel gebruikers ons Platform bezoeken, hoe gebruikers bij ons aankomen en ons Platform bezoeken en gebruiken en welke delen van ons Platform het populairst zijn. Dit helpt ons om het Platform te verbeteren, zoals navigatie en interface-ervaring en onze producten en diensten te verbeteren. Om dit te bereiken, verzamelen we informatie over hoe mensen ons Platform gebruiken en gebruiken we technologieën van derden voor dit doel zoals Google Analytics. We gebruiken deze Cookies ook om ons te helpen de effectiviteit van onze online marketing- en reclameactiviteiten te meten.

Voorbeeld:

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google, Inc. We gebruiken Google Analytics om te controleren hoe bezoekers ons Platform gebruiken, om rapporten samen te stellen en om ons te helpen het Platform te verbeteren. Google verzamelt informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers aan het Platform, waar bezoekers naar het Platform zijn gekomen en de pagina's die ze op het Platform hebben bezocht. Deze informatie wordt vervolgens door Google gebruikt om rapporten voor ons te maken en om ons te helpen de website te verbeteren. Zie het privacybeleid van Google hier policies.google.com/privacy?hl=nl voor meer informatie over de gegevens die Google verzamelt en hoe deze worden verwerkt.

· Targeting- of reclamedoeleinden
Het gebruik van Cookies voor dit doel stelt ons in staat om advertenties op en buiten het Platform weer te geven en om informatie te verzamelen over je surfgedrag en het gebruik van het Platform om advertenties relevanter en persoonlijker voor je en je interesses te maken. We kunnen remarketing technologieën gebruiken om derden in staat te stellen relevante en gepersonaliseerde advertenties aan je weer te geven via hun netwerken. Ze worden ook gebruikt om aan te geven dat je een bepaalde advertentie hebt gezien, het aantal keren dat je een advertentie ziet, te beperken en om de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten. Hiervoor gebruiken we technologieën van derden, zoals Google Analytics.

Wat kan ik doen om mijn Cookie-instellingen te wijzigen?
Hieronder vind je een aantal manieren waarop je je Cookie-voorkeuren online kunt beheren. Raadpleeg ook het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derde partij voor meer informatie.

· De meeste browsers en apparaten stellen je in staat trackingtechnologieën te verwijderen en/of nieuwe volgtechnologieën te blokkeren. Als je de trackingtechnologie wilt uitschakelen, bekijk je het menu 'Help' in je browser of ga je naar je apparaat instellingen. Houd er echter rekening mee dat (a) dit misschien niet effectief is voor alle volgtechnologieën en (b) het uitschakelen van volgtechnologieën je gebruik van de Websites kan beperken en/of de manier waarop ze werken kan vertragen of aantasten.

· Gebruik de instellingen van je mobiele apparaat om je advertentievoorkeuren te configureren.

· Google Analytics: Als je liever niet wilt dat gegevens worden gedeeld met Google Analytics, kun je de opt-out browser-add-on van Google Analytics installeren door de instructies hier te volgen: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Je kunt je afmelden voor het gebruik van Cookies door Google door de afmeldingspagina van Google voor advertenties te bezoeken op policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

· Facebook Ads: je kunt bepalen hoe Facebook gegevens gebruikt om advertenties weer te geven door advertenties uit te schakelen die kunnen zijn gebaseerd op interesses en/of je relatie met specifieke adverteerders, in je voorkeursinstellingen voor advertenties. Ga voor meer informatie naar de verschillende Facebook-pagina's waar je meer te weten kunt komen over advertenties en cookies op Facebook en om je instellingen bij te werken:

o   nl-nl.facebook.com/policies/cookies/

o   nl-nl.facebook.com/about/ads

o   nl-nl.facebook.com/ads/preferences/edit/

Houd er rekening mee dat wanneer je je hebt afgemeld voor het ontvangen van onze e-mailmarketingcommunicatie via de hierboven beschreven methoden onder het hoofdstuk "Toestemming intrekken of anderszins bezwaar maken tegen direct marketing”, je nog steeds onze niet-gerichte advertenties kunt zien terwijl je online bent, als je interesses op Facebook zijn afgestemd op een doelgroep segment (vooraf gedefinieerd door Facebook) waaraan ons bedrijf ook is gekoppeld. We hebben geen inspraak in het weergeven van deze advertenties.

· In het geval van derden die niet in dit hoofdstuk worden vermeld, raadpleeg hun relevante privacy- en cookiebeleid om meer te weten te komen over advertenties die je worden getoond als je online bent en hoe je je kunt afmelden.

Laatst bijgewerkt, 25 mei 2018

 

in je winkelmandje zit:
het winkelmandje is leeg
winkelmandje legen » kassa »