wellvit

15 miljoen voor vitaal houden van werkenden

Eind juni start een nieuw aanvraagtijdvak van de ESF-subsidie voor werkgevers die aan duurzame inzetbaarheid willen werken. Organisaties kunnen per project maximaal € 12.500 ontvangen.

Uitvoering Van Beleid – voorheen Agentschap SZW – meldt dat er drie nieuwe aanvraagtijdvakken worden opengesteld voor de subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). De ESF-subsidie moet werkgevers stimuleren om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Het eerste tijdvak duurt van 25 juni 2018, 09.00 uur tot en met 29 juni 2018, 17.00 uur.

Werkgevers die dit aanvraagtijdvak niet halen, kunnen op twee latere momenten alsnog proberen een subsidiebedrag binnen te halen. In de subsidieregeling van het Europees Sociaal Fonds (ESF) zijn nu namelijk drie aanvraagtijdvakken vastgesteld:

  • van 25 juni 2018, 09.00 uur, tot en met 29 juni 2018, 17.00 uur;
  • van 12 november 2018, 09.00 uur, tot en met 16 november 2018, 17.00 uur;
  • van 8 april 2019, 09.00 uur, tot en met 12 april 2019, 17.00 uur.

Als bij een tijdvak het subsidieplafond van € 15 miljoen bereikt wordt, zal Uitvoering Van Beleid loten om de volgorde vast te stellen waarin zij de ontvangen subsidieaanvragen afhandelt. Werkgevers moeten er goed op letten dat zij hun aanvraag zorgvuldig indienen, want Uitvoering van Beleid neemt alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag (€ 12.500) is hoger dan voorheen. In 2016 bedroeg het maximum € 10.000. In 2017 was er geen tijdvak van de ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid bedrijven en instellingen.

Projecten kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen. De dienstverlening van WellVit is subsidiabel in het kader van deze regeling.

De diverse voorwaarden zijn te vinden in de Subsidieregeling ESF 2014-2020 onder ‘Hoofdstuk V. Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen’. Een werkgever kan uit één van de drie aanvraagtijdvakken en voor één project subsidie ontvangen. De subsidiabele kosten moeten per project op minimaal € 12.000 zijn begroot, het maximale subsidiebedrag per aanvrager is € 12.500 en er geldt per aanvraagtijdvak een subsidieplafond van € 15 miljoen. Bij twijfels over een aanvraag kan de werkgever contact opnemen met Uitvoering Van Beleid

Geïnteresseerd? Neem snel contact met ons op via info@wellvit.nl en informeer naar de mogelijkheden.
in je winkelmandje zit:
het winkelmandje is leeg
winkelmandje legen » kassa »