wellvit

Findus

Contactgegevens Findus

Findus

Samen het huishoudboekje op orde brengen en houden.

Wij leven in een maatschappij die almaar ingewikkelder wordt. Ook op financieel gebied is er sprake van een oerwoud aan regels en mogelijkheden. Het afsluiten van een lening of het kopen op afbetaling lijkt zo aantrekkelijk. En er waren tijden dat je overal makkelijk krediet kreeg, maar omstandigheden veranderen. In het verleden aangegane verplichtingen kunnen dan uitgroeien tot een loden last.

Steeds meer mensen krijgen met betalingsproblemen te maken. Velen raken het overzicht over hun financiën kwijt.

Adviesbureau Findus

Findus, bureau voor maatschappelijk financiële dienstverlening, is in 2009 opgericht vanuit een diepe betrokkenheid met mensen die in geldzaken vastlopen. Initiatiefneemster Pauline Mulder deed tijdens haar loopbaan bij ABN AMRO veel ervaring op met debiteurenbegeleiding. Een activiteit waarvoor in de huidige, verder verhardende, financiële wereld minder plaats is. Omgekeerd groeit juist de behoefte aan hulp bij het aanbrengen van structuur en orde op het financiële vlak. Findus springt in dit gat en wil daarmee een bijdrage leveren aan een verbreding en verbetering van het maatschappelijk financiële vangnet.

Ervaring

Pauline Mulder deed haar intrede in de financiële wereld in 1991 als medewerker bankbedrijf. Bij ABN AMRO was zij onder meer vestigingsmanager, financieel adviseur en accountmanager particuliere relaties. In deze functies leerde zij financiële verbanden leggen en coachen. Zij was verantwoordelijk voor resultaten en personele ontwikkeling.

 • beschrijving

  Samen het huishoudboekje op orde brengen en houden.

  Op het werk
  Psychisch verzuim in de grootste en duurste reden van verzuim. Financiële problemen leveren veel stress op. Werkgevers worden hiermee geconfronteerd en dus komt vrijwel altijd ook de werksituatie onder druk te staan. Mensen die over hun schulden tobben, presteren minder. Zij worden stressgevoeliger, zijn vaker ziek en plegen soms zelfs fraude of diefstal om het tij te keren. Begeleiding van werknemers met financiële problemen door afdelingen HR, leidinggevenden en arbodiensten legt een groot beslag op tijd en middelen.

  Findus helpt
  De eerste stap is de werknemer de mogelijkheid bieden hun probleem structureel op te lossen. Daarnaast is het van belang dat de werkgever een goed beleid heeft ten aanzien van medewerkers met financiële problemen.

  Findus creeërt beleid ten aanzien van de rol van de werkgever en de werknemer rondom medewerkers met financiële problemen. Preventie speelt hierbij een grote rol. Findus helpt uw werknemers weer orde in de chaos te laten scheppen. Findus leert door intensieve begeleiding en coaching op gedrag, uw werknemers hun budgetten te beheren. Hierbij is het doel de financiële zelfredzaamheid te bevorderen en uw werknemers daardoor optimaal te laten functioneren. Findus adviseert en presenteert, vrijblijvend en bij u op locatie, haar unieke werkwijze!

 • openingstijdenop afspraak, in overleg
 • service

  Budgetplan
  In een budgetplan staan alle inkomsten en uitgaven overzichtelijk op een rijtje. Findus voert een inventarisatie uit, maakt een overzicht en zorgt zo voor duidelijkheid en houvast. De werknemer krijgt inzicht in de verplichtingen die hij is aangegaan. Het overzicht helpt financiële doelen en wensen helder te krijgen. Met behulp van een budgetplan onderneemt de werknemer zelf de stappen die nodig zijn om inkomsten en uitgaven met elkaar in overeenstemming te brengen.

  Budgetbegeleiding
  Budgetbegeleiding gaat een stap verder. Behalve overzicht en inzicht biedt Findus hulp bij het ten uitvoer brengen van het budgetplan. Hypotheek, verzekeringen en overige geldzaken worden in kaart gebracht. Samen met de werknemer wordt onderzocht of ze aan de behoefte voldoen en welke alternatieven er zijn. Indien nodig verzorgt Findus de bemiddeling met schuldeisers en biedt hulp bij het leggen van contact met de gemeentelijke schuldhulpverlening.

  Trainingen en preventie

  Budgetteren
  De cursus ‘budgetteren’ is in de eerste plaats een uitstekend middel om schulden te voorkomen. Tijdens de bijeenkomsten vergroten deelnemers hun kennis over budgettering. Belangrijker nog is het contact met lotgenoten. De ervaring leert dat dit veel steun en inzicht biedt. De cursus lost wellicht niet alle financiële problemen op maar geeft deelnemers het zelfvertrouwen om ze aan te pakken.

  Problematische schulden voorkomen
  Hoe zijn financiële problemen te herkennen en wat kunnen P&O-functionarissen aan preventie doen? Findus ontwikkelt samen met de werkgever beleid ter voorkoming van problematische schulden bij medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een plan voor het bespreekbaar maken van financiële problemen. Vroegtijdig signaleren en handelen is van groot belang. Dit voorkomt escalatie en loonbeslag.

 • kennismakings-aanbiedingCheck de optie voor het maken van jouw persoonlijk budgetplan.

 • loyalty aanbieding

Locatie

Foto's

in je winkelmandje zit:
het winkelmandje is leeg
winkelmandje legen » kassa »