wellvit

Erkenning Goed beschreven voor WellVit interventie

De WellVit interventie "Maak werk van bewegen!" heeft van een panel van onafhankelijke praktijkprofessionals de erkenning ‘Goed beschreven’ gekregen. De interventie wordt binnen het traject Effectief Actief al in praktijk gebracht en is continue verder doorontwikkeld. In januari 2017 start de nieuwe subsidieronde. De gehonoreerde projecten starten uiterlijk 1 september 2017.

Goed beschreven: wat houdt dat in?
De kwalificatie ‘Goed beschreven’ is afkomstig uit een gezamenlijk erkenningstraject. Hierbij beoordeelt een groep onafhankelijke praktijkprofessionals kansrijke interventies op basis van het werkblad. De minimale voorwaarden voor deze ‘goed beschreven’ kwalificatie zijn:

  • een aantal omschrijvingsvelden zoals doel, doelgroep, aanpak en randvoorwaarden zijn degelijk beschreven;
  • de handleiding is bruikbaar;
  • er is een procesevaluatie of tevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Een aantal Nederlandse organisaties houdt zich bezig met het inzichtelijk maken van de kwaliteit van interventies. RIVM Centrum Gezond Leven, het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid, MOVISIE en NISB werken daarin samen. Deze samenwerking is 2013 bekrachtigd in een convenant. De vijf betrokken organisaties vertegenwoordigen verschillende sectoren die elkaar tegenkomen in de lokale context: in de wijk, bij de sportvereniging, op school, in de zorg en op de werkplek. De interventie "Maak werk van bewegen!" richt zich op de werkplek. Door de interventiebeschrijvingen toegankelijk te maken, kan de uitwisseling van kennis over ‘wat werkt’ binnen de verschillende sectoren bevorderd worden.

Subsidie Ronde 2017
Van 9 januari t/m 23 februari 2017 zal de nieuwe Sportimpuls Ronde 2017 open zijn voor aanvragers. In deze periode kunnen de subsidie aanvragen worden ingediend. Interesse als Sport- en beweegaanbieder of werkgever om hiermee aan de slag te gaan, laat het ons dan nu weten, zodat de voorbereidingen hiervoor getroffen kunnen worden. Wij zijn jullie als interventie eigenaar graag van dienst om "Maak werk van Bewegen!" ook met jullie in de praktijk te realiseren.

Voor aanvullende informatie over de Interventie zie tevens "Netwerk in beweging"
in je winkelmandje zit:
het winkelmandje is leeg
winkelmandje legen » kassa »