wellvit

KPN zet in op preventie

KPN, TU Delft en UMC St Radboud tekenden tijdens het TEDx Maastricht congres “The Future of Health” als initiatiefnemers het “Nieuwe Verdrag van Maastricht: healthy@work”. Hiermee starten de drie partijen een samenwerkingsverband waarbij ze verklaren te investeren in de gezondheid van de maatschappij met het actief aanbieden van gezondheidsverbeterende programma’s voor medewerkers.

Practice what you preach
Doel van het “Verdrag van Maastricht, healthy@work” is om het welzijn van de werknemers en direct betrokkenen (gezinnen) te verbeteren en de huidige ontwikkelingen in de zorg om te buigen, waarbij kosten voor zorg bij werkgevers worden teruggedrongen. Deze partijen willen met dit initiatief de komende tijd hun ideeën omzetten in de praktijk: “practice what you preach”.

Preventie best practice
De laatste jaren krijgt het motto “voorkomen is beter dan genezen” een steeds belangrijkere plek in de gezondheidszorg. Gerichte veranderingen in levensstijl als bewuster eten, meer bewegen en adviezen hoe om te gaan met stress hebben directe invloed op iemands gezondheid. Deze landelijke beweging gaat volgens de drie werkgevers echter niet snel genoeg. Daarom nemen KPN, de TU Delft en het UMC St Radboud het initiatief voor “Nieuwe Verdrag van Maastricht: healthy@work”. De drie partijen gaan actief hun ervaringen over gezondheidsprogramma’s delen zodat in Nederland best practices worden erkend en gezondheidsmanagement zich als olievlek over de markt verspreidt. Op het TEDx Maastricht congres wordt een oproep gedaan aan andere organisaties om zich aan te sluiten om samen de gezondheid van medewerkers en maatschappij te helpen verbeteren.

Investeren in vitaliteit
KPN levert al geruime tijd innovatieve producten en diensten aan de zorgsector op gebied van e-health. Door middel van ondertekening van dit verdrag wil KPN als één van de grootste werkgevers in Nederland met ruim 30.000 medewerkers investeren in de vitaliteit van haar medewerkers.

De TU Delft heeft in 2010 al een pilot Health (e)Coach Programma aangeboden aan medewerkers, gericht op hart- en vaatziekten, overgewicht en diabetes type 2. Mensen werden gecoacht op voeding, beweging, stressmanagement en sociale ondersteuning. Hierbij werd een aanzienlijke gezondheidsverbetering bereikt.
UMC St Radboud heeft met haar kerntaken Opleiding, Patiëntenzorg en Onderzoek alle elementen voorhanden om ook aan deze ambitie mee vorm en inhoud te gaan geven, mede door topinnovaties. Voor het Universitair Medisch Centrum gaat vitaliteit over de volle breedte van lichaam en geest. Hiertoe dienen een aantal basisvoorzieningen voor de medewerkers op orde te zijn en ziet het UMC in dit initiatief een extra randvoorwaarde om dat nog beter te kunnen gaan doen.

Bron: KPN, TU Delft, UMC St.Radboud
in je winkelmandje zit:
het winkelmandje is leeg
winkelmandje legen » kassa »