wellvit

Nieuwe arbeidsverhoudingen

AWVN, CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten en De Unie werken meer en meer samen om hun doelen te bereiken. In het manifest "Naar nieuwe arbeidsverhoudingen" van januari 2011 staat hoe het de komende jaren gesteld zou moeten zijn met arbeidsverhoudingen en -voorwaarden. De kern is dat werkgevers en medewerkers gezamenlijk investeren in kennis, vitaliteit en inzetbaarheid. De ambitie is dat het manifest wordt toegepast bij CAO-onderhandelingen. 

Met de samenwerking kan er in CAO-onderhandelingen gekeken worden naar overeenkomstige belangen in plaats van naar de verschillen. Werkgevers en medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor het investeren in ontwikkeling van vakmanschap.

De gezamenlijke publicatie toont volgens Hans van der Steen (AWVN) aan hoezeer de verhoudingen zijn veranderd in de afgelopen jaren. ‘Af en toe zal hier en daar aan een onderhandelingstafel nog best eens een schermutseling plaatsvinden. Maar de basishouding is steeds om gezamenlijke belangen te dienen in ieders voordeel.

Als voorbeeld noemt de werkgeversvoorman het thema vitaliteit van medewerkers. ‘Werkgevers hebben belang bij gezonde, goed inzetbare werknemers die met plezier werken en dat tot op hogere leeftijd willen blijven doen. Dit kan gerealiseerd worden door het creëren van nieuwe arbeidsvoorwaardelijke arrangementen die inzetbaarheid

ondersteunen en preventieve en vitaliteitsbevorderende maatregelen stimuleren.

Kortom: focus op kennis, vitaliteit en nieuwe arbeidsvoorwaarden.

Voor het volledige manifest lees: "Naar nieuwe arbeidsverhoudingen".

Bron: AWVN


Share
in je winkelmandje zit:
het winkelmandje is leeg
winkelmandje legen » kassa »