wellvit

Massale personeelsuittocht dreigt in 2010

Uit West-Europees onderzoek van Hay Group blijkt dat 59 procent van de werknemers zich begin 2010 sterk heeft voorgenomen op zoek te gaan naar een andere baan. Een ommezwaai vergeleken met de afgelopen twee jaar, een recessieperiode waarin de werknemers risico’s vermeden en de rekrutering vrijwel stil lag.

Een aantal opvallende conclusies:
- 59 procent van de huidige werknemers (specialisten, middel en senior management) gaat in 2010 op zoek naar een nieuwe baan.
- Het vinden en plaatsen van een nieuwe werknemer kost de werkgever tussen de 50 procent - 150 procent van het huidige jaarsalaris.
- Werknemersbetrokkenheid leidt tot 54 procent minder verloop van werknemers.
- Werknemers die zich betrokken voelen, presteren in 50 procent van de gevallen ook beter.
- CEO’s en HR-specialisten beschouwen werknemersbetrokkenheid en het behouden van talent als de twee belangrijkste aandachtspunten voor 2010.
- Bedrijven die zich richten op de werknemersbetrokkenheid, de vrijheid en autonomie van de medewerkers én daarnaast ook zorgen dat de randvoorwaarden om het werk goed uit te voeren op orde zijn, blijken door de jaren heen significant sneller te groeien 

Frustratie
Het behouden van talent door het bereiken van werknemersbetrokkenheid blijkt onvoldoende. Bureaucratie, slechte (ict)systemen en belangenverstrengelingen, zorgen voor veel (onnodige) frustratie bij de werknemers . Wat uiteindelijk zal leiden tot uitval óf voor meer dan de helft van de werknemers (59 procent) reden is op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Erin Lap, director Leadership & Talent Hay Group Nederland: "Ook de Nederlandse werkgever moet zich zorgen maken. Als er niet op tijd wordt gestuurd op wat wij noemen engagement en op enablement, raken goede werknemers gefrustreerd en zullen ze vertrekken." 

Squeeze for talent
Erin Lap: "Werknemers die afgelopen jaar nog rustig hun tijd bleven uitzitten, zijn nu weer actief bezig met het verder uitstippelen van hun carrièrepad. We hebben dit eerder gezien in 2000/2001. Bedrijven die tijdens die ‘dip’ medewerkers bleven motiveren en daarnaast de interne bedrijfsprocessen goed in de gaten hielden, waren na die periode een stuk beter in staat toptalent binnen boord te houden en aan te trekken. De afgelopen recessie is in alle opzichten onvergelijkbaar met de dip van 2001, het percentage van 59 procent reflecteert het feit dat veel bedrijven weinig hebben gedaan aan het bereiken van betrokkenheid." 

Hoge kosten
"Het verlies aan productiviteit en de directe kosten samenhangende met het aannemen van nieuwe medewerkers zijn al snel een jaarsalaris. Het managen van het rendement op de loonsom moet ook vanuit dit vraagstuk worden beoordeeld. Het gaat al snel om hele grote bedragen die vaak onder de radar blijven. Nog veel essentiëler is dat de behoefte aan talent het aanbod alleen maar meer en meer zal overtreffen, de ‘squeeze for talent’ neemt de komende jaren ernstig toe," aldus Herman Koning, director Business Solutions. 

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 5.500 medewerkers in Duitsland, Frankrijk, UK en Benelux in verschillende bedrijfstakken binnen de private sector.. De volgende criteria kwamen onder andere in het onderzoek naar voren: de bedrijfssector, de loonsontwikkelingen in de laatste twaalf maanden, gevoel van waardering, toekomstverwachting en plannen, vertrouwen in het management en baanzekerheid, werkstructuur, opleidingsmogelijkheden, arbeidsomstandigheden, de invloed van bedrijfsprocessen op de productiviteit, de mate van zelfstandigheid en het gewenste gevoel van verantwoordelijkheid.

Bron: managersonline, 16 juni 2010

in je winkelmandje zit:
het winkelmandje is leeg
winkelmandje legen » kassa »