wellvit

Organisaties zoeken praktische oplossingen

“Organisaties hebben behoefte aan een praktische manier om werknemers in deze tijd van recessie energiek en toegewijd te krijgen en te houden.” Dat stelt prof. dr. Willem van Rhenen op 19 december in zijn oratie bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar ‘Engagement & Productivity’ aan de Nyenrode Business Universiteit. “Met bevlogenheid hebben we een unieke propositie in handen waarmee organisaties ondersteund kunnen worden in hun prestaties en productiviteit. Maar daarmee zijn we er nog niet.”
Van Rhenen, ook Chief Medical Officer bij HR-dienstverlener 365, schetst in zijn inaugurele rede de huidige stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek naar bevlogenheid. Hij zal als hoogleraar op zoek gaan naar een vertaling van het academische concept van bevlogenheid naar een praktische alledaagse uitvoering.

Productiviteit +20%
Bevlogenheid is een combinatie van toewijding en energie. Vele studies hebben het positieve effect hiervan op de productiviteit aangetoond. De productiviteit neemt bijna 20 procent toe als werknemers bevlogen zijn. Organisaties hebben nog wel vele vragen over het tot stand komen van bevlogenheid bij werknemers.  Van Rhenen: “Er is inmiddels veel academisch bewijs rondom bevlogenheid, maar vanuit de praktijk heb ik gemerkt dat er nog veel vragen zijn. Werkgevers vragen zich onder meer af welke middelen en methoden ze werknemers moeten bieden om bevlogenheid te stimuleren en hoe ze werknemers bevlogen kunnen houden.”

Daarom willen we de eerder gepresenteerde en samengestelde concepten rondom bevlogenheid verder uitwerken en handen en voeten geven. “Een positieve benadering van de werknemer levert uiteindelijk meer op dan de traditionele manier van benaderen en zou elke dag terug moeten komen. Ik ga mij toeleggen op de concretisering hiervan. Vanuit mijn contacten met klanten van 365 blijkt dat het onderscheid tussen taakeisen en energiebronnen in het werk en de kracht van sturen op deze energiebronnen voor veel ondernemingen al een belangrijke eyeopener is.”

Praktische handvatten
Werkgevers in Nederland hebben – mede ook door deze economische moeilijke tijd – terechte vragen. Hoe ga ik om met signalen over werkdruk? Welke resources moeten de werknemers aangeboden worden om ze beter te laten presteren? Welk type werknemer past het best bij welke resource voor een optimale prestatie?

Met onderzoek wil Van Rhenen deze vragen beantwoorden en werkgevers praktische handvatten bieden om energie en productiviteit te behouden. “Zeker nu er veel gereorganiseerd wordt en bedrijven en mensen onder druk staan, is behoud van energie en productiviteit van groot belang voor de continuïteit van een onderneming.”

Bron: 365
in je winkelmandje zit:
het winkelmandje is leeg
winkelmandje legen » kassa »