wellvit

RTL Gezondheidstest met De Persoonlijke Gezondheidscheck

Het huidige Nederlandse zorgsysteem is vooral geënt op ziekte. We gaan pas naar de dokter bij klachten. NIPED is opgericht door twee artsen vanuit hun bevlogenheid om Nederland gezonder te maken. Daarvoor is meer aandacht, geld en tijd nodig voor preventie. Om een groot publiek bewuster te maken van relevante gezondheidsthema’s werkt NIPED samen met diverse publieke en private partners. De komende weken steunt NIPED daarom het televisieprogramma ‘De RTL Gezondheidstest’ en het Nederlandse publiek kan dan kosteloos deelnemen aan de online vragenlijst van De Persoonlijke Gezondheidscheck, de wetenschappelijk onderbouwde test die bestaat uit een gevalideerde vragenlijst en optioneel medische thuis tests.
RTL Gezondheidstest
Vanaf donderdag 8 februari onderzoeken Wendy van Dijk en Ruben Nicolai zeven weken lang de gezondheid van Nederland en gaan zelf ook aan de slag. Wekelijks staat een ander thema centraal om de bewustwording over gezondheid en leefstijl te stimuleren. “Kijkers kunnen vervolgens via de RTL Gezondheidstest app een complete en betrouwbare check doen. Dit geeft ze inzicht in hun gezondheid en ook adviezen om hun leefstijl te veranderen.”, aldus Govert Ho, Algemeen Directeur NIPED. “Dat brengt ons weer een stap dichter bij het uiteindelijke doel om heel Nederland gezonder te maken.”

Persoonlijke Gezondheidscheck
De e-Health oplossing van NIPED (Netherlands Institute for Prevention and e-Health Development), de Persoonlijke Gezondheidscheck, stelt iedereen in staat om inzicht te krijgen in zijn of haar gezondheid en verantwoordelijkheid te nemen voor mogelijk noodzakelijke veranderingen in leefstijl, om daarmee veelvoorkomende gezondheidsproblemen te voorkomen. Bij deelname aan de check ontvangt men een gezondheidsrapport met informatie en concrete handvatten om een gezonde leefstijl toe te passen (én vol te houden). De check bestaat uit een vragenlijst en fysieke metingen zoals bloedonderzoek. Met de gezondheidscheck krijgen deelnemers inzicht en advies over onder andere hart- en vaatziekten, longziekte COPD en hun leefstijl (roken, bewegen, alcohol, voeding, stress). De Persoonlijke Gezondheidscheck past ook binnen het Preventief Medisch Onderzoek van de vernieuwde Arbowet, die sinds 1 juli 2017 geldt. Dit betekent dat werkgevers verplicht zijn om hun werknemers periodiek een preventief medisch onderzoek aan te bieden. 

Waarom een gezondheidscheck?

"Als arts zie je patiënten meestal pas als er iets ernstigs aan de hand is. Het leed dat hen en hun familie overkomt had in veel gevallen voorkomen kunnen worden door tijdig inzicht in de gezondheid en soms een aanpassing in de leefstijl", aldus oprichter Dr. Coenraad van Kalken. Arts en kankeronderzoeker Dr. Coenraad van Kalken en cardioloog Dr. Roderik Kraaijenhagen besloten hun krachten in 2005 te bundelen en zich in te zetten voor preventie samen met de beweging ‘Heel Nederland Gezonder’. En met succes! Inmiddels zijn er sinds de start meer dan 300.000 mensen preventief getest en hebben advies gekregen waarmee zij inzicht hebben gekregen in de eigen gezondheid.

Samen werken aan Heel Nederland Gezonder
Het bovenstaande initiatief past binnen de ambitie van ‘Heel Nederland Gezonder’, een groeiende beweging van meer dan honderd private en publieke partijen om persoonlijke preventie voor iedereen vanaf 18 jaar laagdrempelig toegankelijk te maken. Heel Nederland Gezonder is geïnitieerd door de partijen rondom de Persoonlijke Gezondheidscheck: De Hartstichting, de Nierstichting, het Diabetes Fonds, het Longfonds, de Landelijke Huisartsenvereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskundigen, GGD GHOR Nederland en NIPED.

in je winkelmandje zit:
het winkelmandje is leeg
winkelmandje legen » kassa »