wellvit

Symposium De Gezonde Werkvloer

Met stimuleren gezonde leefstijl kunnen ondernemers veel geld verdienen’

Den Haag – “Ondernemers moeten beseffen dat ze veel geld kunnen verdienen als ze vitaliteit op de werkvloer stimuleren en faciliteren.” Dit zei Paul Rosenmöller, voorzitter Convenant Gezond Gewicht, in Den Haag tijdens het symposium ‘De Gezonde Werkvloer’.

“De vergrijzing, de verschuiving van de pensioenleeftijd en de te verwachten krapte op de arbeidsmarkt noodzaken werkgevers en werknemers te investeren in een gezonde leefstijl.

Fitte werknemers zijn immers productiever en verzuimen minder”, zei Rosenmöller op de bijeenkomst die was georganiseerd door het Convenant en de Stichting van de Arbeid. Ernstig overgewicht brengt allerlei gezondheidsklachten met zich mee, zoals diabetes, gewrichtsklachten en hart- en vaatziekten. Organisaties in ons land krijgen te maken met 2 miljard aan gederfde arbeidsproductiviteit en kosten voor arbeidsongeschiktheid, doordat werknemers zwaarder worden.

Het Convenant Gezond Gewicht denkt dat het bedrijfsleven een cruciale rol kan spelen in de aanpak van overgewicht. Rosenmöller: “Dat het werkt blijkt uit wetenschappelijk onderzoek en praktijkvoorbeelden van bedrijven die hiermee aan de slag gaan. Het gaat dan wel om structurele maatregelen om de leefstijl van personeel gunstig te beïnvloeden, niet om één keer per jaar een wandeltochtje.”

Hans de Ruiter, directeur HR van Heineken, vertelde op het symposium over het vitaliteitplan dat zijn organisatie een aantal jaren succesvol inzet. “Sturen op een gezonde leefstijl, mentaal en fysiek, heeft in onze brouwerij in Zoeterwoude op een aantal productielijnen geleid tot ruim 3 procent minder verzuim”, aldus De Ruiter in Den Haag. “De sleutel ligt bij de managers. Die moeten getraind worden om hun mensen aan te durven spreken op hun leefstijl en hun te motiveren om gezond te leven. Als ze fit for the job zijn, is dat voor werkgever én werknemer winst.”

Jan Willem van de Pol, bestuurder van de Nederlandse Politiebond, vindt dat de verplichte fittest voor agenten vanaf 2012 een mooie stap is. “Maar dan hoort daar ook bij dat agenten voldoende tijd krijgen om te trainen.”

De werknemers- en werkgeversorganisaties, verenigd in de Stichting van de Arbeid, vinden dat de primaire verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl bij de werknemer ligt. Maar dit kan wel op de werkvloer gefaciliteerd worden door het:
• bevorderen van een structurele inbedding van een gezonde leefstijl in bedrijfsbeleid;
• bevorderen dat werknemers in late dienst of werknemers die veel op pad zijn gezond eten in plaats van een snelle (fastfood)hap;
• bevorderen van het ‘in balans’ leven door het geven van voorlichting over een gezonde werkhouding en een gezonde werksituatie;
• creëren van mogelijkheden om meer te bewegen op het werk/tijdens werktijd.

Bron: Stichting van de Arbeid, Convenant Gezond Gewicht, oktober 2011

in je winkelmandje zit:
het winkelmandje is leeg
winkelmandje legen » kassa »