wellvit

Cijfers & Trends Thema Update Wellness

De afgelopen tien jaar heeft de wellnessbranche in Nederland een ware vlucht genomen. Elk jaar openden diverse centra hun deuren. Dit groeiende aanbod heeft de behoefte aan wellness aangewakkerd en steeds meer mensen weten de weg naar een wellnesscentrum te vinden.
In de wellnessbranche dreigt echter overaanbod. De vraag naar wellness is flink gestegen en de verwachting van de Rabobank is ook dat deze de komende jaren verder groeit. Het probleem is echter dat het aanbod nog sneller toeneemt. Bovendien zijn er veel plannen in ontwikkeling. De wellnessbranche heeft zeker toekomstperspectief, maar de concurrentie wordt veel groter. Dat stelt hogere eisen aan ondernemers. De branche staat dan ook onherroepelijk een professionaliseringsslag te wachten.

Toenemende vraag

Naast het toegenomen aanbod zijn er meer verklaringen voor de gestegen vraag. Zo is deze ook te danken aan veranderingen in de samenleving, zoals de verharding van de maatschappij, de groeiende aandacht voor lichaam en gezondheid, vergrijzing, spiritualisering en het stijgende inkomen van vrouwen Afgelopen jaar heeft naar schatting 20-30% van de bevolking tussen 18-65 jaar een wellnesscentrum bezocht. Dit zijn circa twee tot drie miljoen mensen en dus bezoekers (exclusief herhalingsbezoek). Zo’n 60% van alle bezoeken wordt binnen een reisafstand van dertig minuten gedaan. Nog eens 25% wordt binnen een reisafstand van dertig tot zestig minuten gedaan. De overige bezoeken hebben een landelijk bereik.

Toekomst: kansen voor professionele ondernemers
Wellness mag zeker niet worden gezien als een hype maar als een ware trend in de samenleving. Tegenwoordig beïnvloedt het begrip wellness bewust en onbewust tal van onze dagelijkse beslissingen. Het staat dan ook buiten kijf dat er nog volop groeipotentie is voor de wellnessbranche. Maar door toenemende concurrentie moet je als ondernemer nog beter inspelen op de wensen van de consument. Alleen dan kun je hem verleiden tot een bezoek en hem aan je binden. Een professionaliseringslag in de branche is daarom onvermijdelijk.

Download hier de volledige thema update over Wellness van de Rabobank Cijfers & Trends in pdf formaat.

in je winkelmandje zit:
het winkelmandje is leeg
winkelmandje legen » kassa »