wellvit

Vitale leefstijl voor baanbehoud

Veertig procent van de MKB-werkgevers wil een werknemer om een ongezonde leefstijl kunnen ontslaan. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het Zilveren Kruis Achmea.

Connexxion is een voorbeeld van een werkgever die met medewerkers de dialoog aangaat over je individuele leefstijl. Het vervoersbedrijf gaat over de verruiming van het ontslagrecht graag in discussie en stuurt buschauffeurs die veel roken en kampen met overgewicht het liefst de laan uit. HR-directeur Peter Paul Witte zegt hierover: “Als deze mensen willens en wetens ongezond leven en zich geregeld ziek melden, zouden wij als werkgever harde maatregelen moeten kunnen nemen.” Connexxion heeft een preventiebeleid, maar werknemers zouden onvoldoende bereid zijn om aan vitaliteitsprogramma’s mee te werken.

Dat idee stuit bij onder andere vakcentrale FNV op veel weerstand. Bestuurder Leo Hartveld vraagt zich af wat Connexxion dan wil. “Alle rokers de laan uitsturen? Ik ben een fervent niet-roker en iedereen zal het met me eens zijn dat roken ongezond is. Maar het voert te ver om als bedrijf meteen afscheid te nemen van alle rokende werknemers. Dan komt onze economie tot stilstand.” Ook het hoge ziekteverzuim bij het vervoersbedrijf ligt volgens Hartveld niet aan de werknemers, maar vooral aan slechte arbeidsomstandigheden. “Slechte stoelen in bussen, verschuivingen in dienstroosters en gebrek aan sociale veiligheid. Dat lijken me zaken die een grotere prioriteit hebben.”

Om werknemers te stimuleren kun je als bedrijf een actief preventiebeleid voeren, waarbij je medewerkers programma’s aanbiedt om hen fit en gemotiveerd te houden. Mensen met een ongezonde leefstijl ontslaan, werkt mogelijk averechts.


Kostenreductie door inzet Vitaliteitsprogramma's
Dat de kosten rondom ziekteverzuim omlaag moeten, daarover is iedereen het eens. Toch zien werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland niets in het plan van Connexxion. “Wij krijgen ook geen signalen van onze achterban dat werkgevers de wens hebben om afscheid te nemen van werknemers die ongezond leven. Wij zoeken de oplossing meer in de richting van het aanbieden van bedrijfsfitness en bijvoorbeeld medische check-ups”, aldus woordvoerster Angélique Heijl.

Uit het onderzoek van verzekeraar Zilveren Kruis Achmea blijkt ook dat de positieve effecten van die vitaliteitsprogramma’s groot is. Als organisaties zich richten op de duurzaamheid van hun werknemers, is het personeel vaak beter bestand tegen stress.

 

in je winkelmandje zit:
het winkelmandje is leeg
winkelmandje legen » kassa »