wellvit

Welzijn op het werk... een modeverschijnsel?

Wellness op het werk is al geruime tijd geen taboe meer. Steeds vaker worden bedrijven geconfronteerd met absenteïsme, ziekteverzuim en langdurige afwezigheid, veroorzaakt door de enorme toename van de werkdruk binnen de organisatie. Werkdruk veroorzaakt stress! Spanningen hebben een negatief effect op de productiviteit en het sociale klimaat dat er binnen een organisatie heerst.
Zowel werkgevers als werknemers beseffen dat het anders moet. Autonomie, een interessant uurrooster, flexibele werktijden en een goede bedrijfsatmosfeer, blijken belangrijker voor werknemers dan hun salaris.

Meer en meer organisaties worden er zich van bewust dat het loont om hun werknemers in de watten te leggen. Jobtevredenheid verhoogt immers de gemiddelde prestaties met ongeveer 30%.

Bedrijven nemen de moeilijke taak op zich hun werknemers te sensibiliseren d.m.v. zogenaamde "wellness programma's". Hiermee moedigen zij hun werknemers aan om bedachtzaam met hun gezondheid om te springen (zowel fysiek als moreel).

Welzijn op het werk heeft een zodanig belangrijke plaats ingenomen in de huidige economie, dat men het geen "modeverschijnsel" meer kan noemen.

Het nut van wellness programma's

Het gaat niet goed met onze gezondheid. Chronische ziekten, hartfalen, diabetes en overgewicht zijn de grootste boosdoeners. Oorzaak: onze eetgewoonten en gebrek aan voldoende beweging. Bijna 1/3 van de bevolking is te zwaar en slechts enkelen maken tijd vrij in hun drukke schema's om aan sport te doen.

Obesitas leidt in de meeste gevallen tot disfuncties van de galblaas, hartziekten en kanker. Ernstige ziektes die de gezondheidszorg jaarlijks handen vol geld kosten. Bovendien hebben mensen met overgewicht vaak een zwak zelfbeeld. Werknemers die geen vertrouwen hebben in zichzelf nemen minder initiatief, leggen moeilijker contacten en vormen vaak de "zwakkere schakel" binnen een team. Ook burn-out en depressie - veroorzaakt door stress en werkdruk - kosten onze sociale zekerheid jaarlijks handen vol geld. Preventie en sensibilisatie zijn dan ook aan de orde!

Wat zijn de voordelen van een wellness programma

Welzijn op het werk resulteert voor de meeste werknemers in een betere fysieke conditie, een positiever moreel en een grotere jobtevredenheid. Werknemers die participeren in welzijnsinitiatieven hebben vaak een beter uithoudingsvermogen, een lager stressniveau, meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld. Anders gezegd: zij voelen zich goed in hun vel!

Werknemers die zich lekker voelen binnen hun betrekking en de onderneming, zijn meestal productiever en minder vaak ziek. Wellness programma's versterken de bedrijfswaarden- en cultuur. Bovendien tonen werknemers zich loyaler t.o.v. bedrijven die hen "verwennen" met allerhande faciliteiten en activiteiten.

Een succesvol wellnessprogramma

Indien u als werknemer een efficiënt welzijnsbeleid wilt voeren, dient u eerst na te gaan wat er bij uw personeel leeft. Hoe staat men bijvoorbeeld tegenover evenwichtige voeding, gezondheid en fitness? Heeft men interesse voor een wellnessprogramma? Kunt u eventueel kandidaten identificeren om de leiding te nemen over een gezondheidsproject (wandelclub, handbalploeg, yoga groep, haptonomie, …)? Gezondheids- en ontspanning sessies zijn bovendien uitstekende teambuilding activiteiten.

Voor een aantal projecten kunt u als werkgever best professionele hulp inroepen: dieetleer, macrobiotische voeding, homeopathie, zwangerschapsbegeleiding, schoonheidsadvies, ergotherapie, autogene training, …

Wat houdt dat in: welzijn op het werk?

Welzijn op het werk kan vele vormen aannemen: een kapsalon, een schoonheidsinstituut, een vrolijk schilderij aan de muur, voldoende groen, een ontspanningsruimte, massagezetels, een fitnessruimte, sanitaire inrichtingen, etc. …

Wellness binnen de werkomgeving kan ook grotere dimensies aannemen. Een jaarlijkse on-site gezondheidsbeurs ··andelijkseterecht voor griepspuitjes, cholesterol controles ge sruimte, massagezetels, etc ...iviteiten steldheid en een grobijvoorbeeld, waar men terecht voor de jaarlijkse griepspuit, cholesterol controles, bloeddrukmetingen, conditietesten, en suikerdiagnose.

Populair zijn ook maandelijkse gezondheidsnieuwsbrieven met tips, menu's, voortgangsinterviews en anekdotes. Ook gezondheidsbibliotheken en volledig uitgeruste fitnessruimtes behoren tot de top 10.

Niet iedereen echter ziet het zitten om aan zijn/haar conditie te werken of zijn/haar voedingsgewoontes onder de loep te nemen. Bedrijven trachten initiatieven daarom vaak aantrekkelijker te maken door het toekennen van "Wellness Awards" zoals: een fitnessabonnement, een spaverblijf, een stressball, allerhande cadeaucheques, etc. …

Een Fitte Werknemer binnen Een Gezond Bedrijf! Werknemers die op hun voeding letten en over een goede lichamelijke gezondheid beschikken presteren doorgaans beter en zijn tevredener met hun baan. Fitte werknemers zijn over het algemeen enthousiaster, energieker, ondernemender en "in voor een uitdaging". Allemaal eigenschappen die een organisatie enkel maar kan toejuichen.

Op lange termijn werpen wellnessprogramma 's dan ook hun vruchten af: het ziekteverzuim neemt af, de productiviteit verhoogt, gezondheidskosten worden de kop ingedrukt en werknemers blijven langer binnen de organisatie.

Sinds de opmars van wellness in de werkomgeving, is er veel aanbod. De wellnessindustrie ontpopt zich als het ware als een "industrie" binnen een onderneming. Wellness wordt stilaan onderdeel van de bedrijfsfilosofie en valt niet meer uit de moderne onderneming weg te denken.

Bron: Stepstone, bewerking WellVit

in je winkelmandje zit:
het winkelmandje is leeg
winkelmandje legen » kassa »