wellvit

What makes them tick

Werknemers willen niet meer van 8 tot 8 op kantoor zitten. Een goede balans tussen werk en privé is de belangrijkste drijfveer om een bepaalde baan of werkgever te kiezen. Aan 'hiërarchische positie, macht en status' hechten werknemers het minst waarde.

 

Dat blijkt uit onderzoek van De Persgroep Banen in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit naar de drijfveren van mensen op de arbeidsmarkt. "Drijfveren zijn de motor van talentontwikkeling", stelt Prof. Dr. Lidewey van der Sluis, Hoogleraar Strategisch Talent Management aan de Nyenrode Business Universiteit. "Door inzicht te krijgen in de drijfveren van mensen, ontstaat er een optimale match tussen werkgever en werknemer, waardoor talent langer in een organisatie wordt behouden."

Macht en status

In het onderzoek is gekeken naar zes verschillende redenen waarom mensen voor een bepaalde baan of werkgever kiezen. De belangrijkste drijfveer anno 2010 is 'balans en evenwicht'. Mensen hechten veel waarde aan een goede balans tussen werk en privé en de mogelijkheid om hun tijd zelf in te kunnen delen. Daarna komen de drijfveren 'uitdaging en ontwikkeling' en 'vrijheid en autonomie'. Aan 'hiërarchische positie, macht en status' hechten werknemers het minst waarde.

'What makes them tick'

Om effectief uw doelgroep aan te spreken en talent te vinden, is het van essentieel belang om te weten: 'What makes them tick?' Uit het onderzoek blijkt dat drijfveren onder andere verschillen op basis van opleidingsniveau. Hoe hoger iemand is opgeleid, des te relevanter zijn bijvoorbeeld de drijfveren 'nalatenschap' (een maatschappelijke bijdrage leveren) en 'uitdaging en ontwikkeling'. Het grootste verschil tussen hbo en wo is dat hbo'ers bovengemiddeld scoren op de drijfveer 'veiligheid en zekerheid', terwijl wo'ers hier beneden gemiddeld op scoren. Niet alleen opleidingsniveau, maar ook leeftijd, branche en functie hebben invloed op de drijfveren van mensen.

Een goede werksfeer

Naast drijfveren is ook gevraagd naar het belang van en tevredenheid over verschillende aspecten van de huidige werksituatie, zoals salaris, werksfeer en verantwoordelijkheid. Het blijkt dat werknemers momenteel het meest tevreden zijn over baanzekerheid (vast contract), zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Mensen hechten in hun werk de meeste waarde aan een goede werksfeer, terwijl uit het onderzoek blijkt dat men hier niet uitermate tevreden over is. Om een aantrekkelijke werkgever te zijn, medewerkers te motiveren en te binden, is het daarom verstandig om te werken aan een goede werksfeer.

bron: Management Team, 30 maart 2010

in je winkelmandje zit:
het winkelmandje is leeg
winkelmandje legen » kassa »