wellvit

Mindfulbizz

Contactgegevens Mindfulbizz

Mindfulbizz

MindfulBizz is een Training & Adviesbureau gericht op het aanbieden van
mindfulness based - maatwerk - trajecten met als doel fundamentele
organisatiecultuurverandering mogelijk maken en de menselijke maat in
organisaties terug te brengen.

De wereld verandert steeds sneller en vraagt meer wendbaarheid van
organisaties. Maar of het nu gaat om waarde gedreven werken; bestaansrecht
heruitvinden; agile werken of een angst gedreven cultuur ombuigen naar vertrouwen:
echt veranderen is lastig. In een beschermde leeromgeving lukt het vaak wel, maar in
de waan van de werkdag neemt gewoontegedrag het weer over.
 • beschrijvingWat is er nodig om blijvende (gedrags) verandering op de werkvloer te bewerkstelligen?

  Sommige van de meest succesvolle bedrijven, zoals Microsoft, Google en General Mills hebben de sleutel ontdekt: Aandachtstraining!

  Deze organisaties hebben Mindfulness geïntegreerd in de kern van hun Learning &
  Development trajecten; Leiderschapsstijl en Bedrijfscultuur. Dit stelt hen in staat een
  betekenisvolle organisatie te creëren: die zichzelf continu weet te vernieuwen in een
  steeds sneller veranderende en onzekere wereld.

  Aandachtstraining (Mindfulness) is de voedingsbodem voor betekenisvolle verandering en innovatie van mens en organisatie. Mindfulness stelt mensen in staat – ook onder hoge druk – bewust te blijven van gewoontegedrag en in het beslissende moment te schakelen naar voorgenomen (menselijker en wijzer) gedrag.
 • service1. Stress en burnout preventie
  Stress is een functioneel mechanisme dat mensen in staat stelt in een piekmoment
  optimaal te presteren, mits afgewisseld met periodes van herstel. Doorlopend onder
  druk presteren en doelen najagen heeft echter aantoonbaar negatief effect op het brein. Mindfulness herstelt dit. De basistraining Mindfulness ontwikkelt bewustzijn van stress verhogend gewoontegedrag en de bijbehorende lichaamsreacties, wat voorwaarde is voor het (h)erkennen van grenzen. Dagelijks trainen vergroot de veerkracht en vitaliteit van medewerkers.

  2 . Volledige potentieel ontwikkelen

  De werknemer van nu is 47% van de tijd afgeleid en onbewust reactief. Die reactiviteit
  ontstaat bij vooral hoge druk: dan neemt het primitieve brein het over en wordt toegang tot het sociale en hogere verstand afgesneden.

  Mindfulness traint het brein bewust aanwezig te blijven, ook onder druk. Focus en concentratievermogen nemen hierdoor toe en men is in staat de juiste reactie te kiezen in plaats van impulsief te reageren. Compassie en wijsheid blijven toegankelijk onder stress waardoor emotioneel intelligenter gedrag ontstaat. Samenwerking binnen teams en klantcontact verbetert.

  3. Waardegedreven en wendbare organisaties creëren
  In een veranderende wereld met toenemende complexiteit zijn wendbaarheid en purpose essentieel voor het bestaansrecht van de organisatie. Dit vraagt een diepgaande verandering in stijl van leidinggeven, één die uitgaat van vertrouwen in plaats van controle. Maar ook een bedrijfscultuur waarin de purpose helder is; de waarden doorklinken in de keuzes die gemaakt worden en er ruimte is voor leren &
  ontwikkelen en voor innovatieve experimenten. Een cultuur waarin weer meer ruimte komt voor de menselijke kant van de organisatie. In onze L&D introductieworkshop maak je kennis met de aanpak van Mindfulbizz. De organisatiescan laat zien waar je organisatie nu staat en waar je mindfulness in kunt zetten om een Mindful Business cultuur te bouwen.

  Contactgegevens:

  Meike van Tilburg | 06-34193150
  Leonie Stekelenburg | 06-20524584
  Rosanna van Erp | 06-21836649
 • kennismakings-aanbieding
 • loyalty aanbieding

Locatie

Foto's

in je winkelmandje zit:
het winkelmandje is leeg
winkelmandje legen » kassa »